นาย จักรพงศ์ คำเพราะ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี