ติดต่อเรา Contact US

FACEBOOK Fanpage : สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

หมายเลขโทรศัพท์

  • กลุ่มอำนวนการ   045-810561
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 045-810562
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  045-810563
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล  045-810564
  • กลุ่มนโยบายและแผน   045-810565
  • กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 045-810566
  • กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • กลุ่มกฎหมายและคดี
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • หน่วยตรวจสอบภายใน

ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110
โทรศัพท์ / โทรสาร 045-810561
E-mail: sskedu3304@gmail.com / saraban04141@obec.go.th

Scroll to Top