ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงษ์
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายปรีชา จันทวี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายยุทธนา พรทิพย์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
Scroll to Top