ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงษ์
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
โทร 08-13915953
นายปรีชา จันทวี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
โทร 08-19993612
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
โทร 091-8355784
นายยุทธนา พรทิพย์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
โทร 084-8253281
Scroll to Top