รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

นายปรีชา จันทวี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายยุทธนา พรทิพย์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

จำนวนโรงเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนบุคลากร สพท.
0

นับถอยหลังการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ประกาศผลสอบ O-NET ป.6

วันที่ 27-28 มีนาคม 2567
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ครบกำหนดวันสอบ ONET ป.6

ประกาศผลสอบ RT ป.1

วันที่ 27 มีนาคม 2567
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ครบกำหนดวันสอบ RT ป.1

สอบ NT ป.3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ครบกำหนดวันสอบ NT ป.3

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน OBEC Content Center

Click Here

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

Click Here

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

Click Here

ระบบแก้หนี้ออนไลน์ สพฐ. DEBT OBEC

Click Here

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

Visitor Counter

0 8 1 0 8 2
Users Today : 368
Views Today : 742
Views This Month : 30261
Views This Year : 177087
Total views : 186222
Scroll to Top