หน้าแรก #3

Previous slide
Next slide

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

Previous slide
Next slide

รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

นายปรีชา จันทวี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายยุทธนา พรทิพย์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

จำนวนโรงเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนบุคลากร สพท.
0
Scroll to Top