ทำเนียบผู้บริหาร

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์
ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายปรีชา จันทวี
นายปรีชา จันทวี
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายยุทธนา พรทิพย์
นายยุทธนา พรทิพย์
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ
รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ข้อมูลพื้นฐาน สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

จำนวนโรงเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนบุคลากร สพป.
0

การสมัครทางออนไลน์ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567

นับถอยหลัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Days
Hours
Minutes
Seconds
ครบกำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT ปีงบประมาณ 2567)

 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • E-Service
 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 •  
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 •  
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
 • การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 •  
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานกันการทุจริต
 • รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

Visitor Counter

0 8 1 0 8 6
Users Today : 372
Views Today : 748
Views This Month : 30267
Views This Year : 177093
Total views : 186228
Scroll to Top