นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์

ผู้อำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

นายปรีชา จันทวี

รอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

นายยุทธนา พรทิพย์

รอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ

รอง สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
Scroll to Top