พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และบรรยายพิเศษ โดยมี นายปรีชา จันทวี นายยุทธนา พรทิพย์ นางสาวนารีรัตน์ เอกศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นางนุทจะดี พันลำจันทร์ รก.ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลผู้บริหารสถานศึกษา นางรุ่งนภา งามสง่า ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 40 คน เข้ารับการอบรมพัฒนา การดำเนินการในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทนตลอดจนคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ดี และเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย นายลิขิต เพ็งประสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 ว่าที่ ร.ต. ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นายสมศักดิ์ ประสาร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะทาย และนายปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้

Loading

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top